Welkom by Lewende Waters,

die aanlyn tuiste van Dr Monty Eloff se bediening.

Alhoewel Dr Monty nou by ons Hemelse Vader is, leef sy bediening steeds voort, en ons dank die Here vir hierdie nalatingskap.  Sy boeke en DVDs is steeds beskikbaar, so kontak gerus 082 447 565 vir meer inligting.  U is ook welkom om 'n epos te stuur aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

VIR AANLYNWINKEL MET KLANKKASSETPREKE KLIEK HIER

Sy Youtube kanaal word aktief beman, en sy DVD en TV preke word daar gelaai.  Loer dus gerus daar in en deel dit met vriende: YOUTUBE KANAAL 

Laastens bring ons dit onder u aandag dat 'n projek is geloods om elke enkele preek wat Dr Monty ooit opgeneem het, in 'n bundel beskikbaar te stel.  Dit sluit in preke wat hy nog op kasset opgeneem het, preke op CD, sy nuwe DVDs, letterlik elke moontlike boodskap van hom wat ons in die hande kon kry.  Tans is die proses aan die gang om die kassetbande oor te skakel na digitale formaat.  Daar is honderde, indien nie duisende boodskappe nie.  Van die vroegste boodskappe waarop ons tans afgekom het dateer terug na 1978.  Hierdie man van God het werklik 'n besonderse impak gemaak op die wêreld rondom hom, en sy boodskappe is inspireerend, gelaai met Waarheid en Woord, en bedien met 'n salwing.  Indien u op hoogte gehou wil word sodra hierdie bundel beskikbaar is, stuur gerus 'n epos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Welcome to  Living Waters,

the online home of Dr Monty Eloff’s ministry.

Even though Dr Monty is now with our Heavenly Father, his ministry still continues, and we thank God for this.  His boeks and DVDs are still available, so do contact 082 447 5656 for more info, or send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

FOR ONLINE SHOP WITH AUDIO CASSETTE MESSAGES CLICK HERE

His Youtube channel is being manned actively, and his DVD and TV sermons are loaded there.  Have a look, and share: YOUTUBE CHANNEL 

Lastly we would like to bring it to your attention that 'n project is currently underway to make every single message that Dr Monty ever recorded available.  This will include messages that he still recorded on cassette tapes, on CD, his latest DVDs, literally ever message that we could lay our hands on.  Currently the process is underway to digitize all the old cassette tapes.  There are hundreds, if not thousands of messages.  Some of the earliest messages we have come across date back to 1978.  This man of God truly had an immense impact on his world, and his messages are inspiring, loaded with Truth and Scripture, and are delivered with an anointing.  If you would like to be kept up to date as to when this collection will become available, please send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.a