Visie (Vision)

Om soveel moontlik siele, deur elke moontlike kanaal, te wen in die tyd tot ons beskikking op aarde.

To win as many souls possible, by any means possible. in the time we have left on this earth.

 

Missie (Mission)

Om van elke moontlike en onmoontlike metode gebruik te maak om die evangelie van redding en verlossing, aan ‘n verloregaande wêreld te verkondig, in die kortste tyd moontlik.

To proclaim the message of salvation and deliverance, to a lost world, by any means possible or impossible, in the shortest time possible.

Inligting oor Lewende Waters Bediening

Lewende Waters Bediening is ‘n onafhanklike bediening en staan onder beskerming van die AGS van Suid Afrika.

Dr. Monty Eloff is aan die hoof van hierdie bediening. Hy is reeds vir die afgelope 45 jaar in die heeltydse bediening as prediker. Hy het in 23 jaar 5 gemeentes bedien en die afgelope 22 jaar is hy ‘n evangelis met ‘n spesiale bediening oor die Eindtyd asook die doping met die Heilige Gees.

Hy is 46 jaar getroud met Marie en uit die huwelik is 3 kinders gebore. Die oudste, Riaan is 'n pastoor in Pretoria. Almari was woonagtig in Los Angeles, California in die VSA vir 15 jaar (Oorlede 27 Februarie 2009), en die jongste dogter, Jeanne-Mari behartig haar eie skoonheidsalon in Montana Pretoria.

Hy en Marie het die voorreg gehad om al in verskeie lande oorsee te bedien en hulle is ook ‘n suksesvolle en ervare toerleiers vir die afgelope 30 jaar.

Monty het al oor die 30 lande besoek en het in verskeie daarvan bedien. Monty bedien met ‘n sterk salwing van die Heilige Gees en is ‘n gewilde spreker by konferensies, kampe en gemeentes.

Hy spesialiseer veral op die “Eindtydgebeure” en “Doping met die Heilige Gees”. Hy kan egter oor enige onderwerp bedien en veral oor “gebed”.

Dr. Monty dien op die raad van Africa Missions en woon in Montana Park,Pretoria. Hy bedien ook nou 6 keer per week oor Kruiskyk TV. Ma. 6vm; Di. 11h30; Wo. 16h00; Do. 10h30; Vry. 08h30 en Sa. 7vm.

Info about Living Waters Ministry

Living Waters Ministry is an independant ministry under the auspices of the AFM of South Africa.

Dr. Monty Eloff is heading this ministry. He has been in full-time ministry for the past 45 years. Over a period of 23 years he pastored 5 assemblies and for the past 22 years he has been an evangelist with a special End Time message and also the baptism in the Holy Spirit.

He and Marie has been married for 46 years and 3 children were born from this union. Riaan, the oldest, is a pastor in Pretoria. Almari resided in Los Angeles, California in the USA for 15 years (Deceased 27 February 2009) and Jeanne-Mari, the youngest daughter, manages her own beauty salon in Montana Pretoria.

Monty and Marie had the privelege to visit and minister in various countries and they are also very succesfull and experienced tour leaders, for the past 30 years.

Monty has visited more than 30 countries and minsitered in many of them. Monty ministers with a strong anointing of the Holy Spirit and is a popular speaker at conferences, camps and church meetings. 

He specializes in the “End Times” and also the “Baptism in the Holy Spirit”. He can minister on a wide range of subjects and enjoy speaking on “prayer”.

Dr. Monty serves on the council of Africa Missions and resides in Montana Park, Pretoria. He also ministers 6 times a week on Kruiskyk TV, an Afrikaans TV Station. Mon. 6am; Tue. 11h30; Wed. 16h00; Thur. 10h30; Fri. 08h30 and Sat. 7am.